sobota, 26 maja 2012

Trydaru

Wel, wel, wel, dwi wedi cael cyfrif Trydar ar y tro cyntaf fy mywyd. A bod yn onest, dydy Trydar ddim yn boblogaidd yng Ngwlad Pwyl, ac am amser hir roeddwn yn meddwl nad ydwi ei angen, ond yn ddiweddar (ddoe efallai) darllenais am boblogrwydd yr iaith Gymraeg yno.

Dwi ddim yn gallu dweud ar ôl un diwrnod yn unig, ond dwi'n gobeithio bod hyn yn wir! Dwi'n bwriadu glynu wrth y Gymraeg fy hun, beth bynnag, a dwi'n edrych ymlaen at weld yr iaith a ddefnyddir ar lafar. Hoffwn fedru defnyddio'r iaith fel yma, gan dim ond safon (os oes yna unrhyw beth fel safon!) amherffaith â chymysged o elfennau Gogleddol a Deheuol ydwi'n ei hysgrifennu a'i siarad ar hyn o bryd :)


Gawn ni weld!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz