niedziela, 27 maja 2012

Chwyrlïo

Diwrnod "Chwyrlïo" swyddogol ydy heddiw, dwi newydd ei gyflwyno :)


Rhag ofn i chi heb ei wybod eto, can gan The Joy Formidable ydy "Chwyrlïo", fersiwn Cymraeg "Whirring". Mae "Whirring" yn un o'm hoff ganeuon byth, wir i chi!


Dwi'n gwybod bod TJF yn eithaf poblogaidd ar hyn o bryd ym myd cerddoriaeth, onid ydynt? Ond nid ydy pawb yn gwybod eu bod nhw wedi bodoli ers tua pum mlynedd ac maen nhw wedi rhyddhau cerddoriaeth gwahanol i "The Big Roar". 


Dwi'n cofio imi ddechrau gwrando arnynt bryd hynny oherwydd roedd "Whirring" ar gael fel lawrlwythiad am ddim oddi ar y wefan last.fm. Ces i'r mantais yma ac, er nad oeddwn yn hoff o'r fath gerddoriaeth yn y gorffennol, hon oedd un o ganeuon gorau fy mod wedi'u clywed erioed. Anhygoel o dda! Mae hyn yn ddilys bellach, mae'n amhosibl imi gael ddigon o'r gan. Ac ynglŷn a fersiwn Cymraeg: dwi mor hapus eu bod yn defnyddio eu hiaith nhw, a dwi'n gobeithio clywed mwy o'r Gymraeg, efallai holl albwm? Hoffwn eu clywed yn siarad mwy yn y Gymraeg hefyd, dwi erioed wedi, ar wahân i 'nos da' yn ystod un o'u cyngherddau)


Felly, gadewch imi roi un neu ddau (neu dri. neu bedwar) fersiwn "Whirring" i chi, a "Chwyrlïo" ei hunan hefyd.


Dyma fersiwn o'u halbwm "A Balloon Called Moaning" (albwm mini? dim ond wyth trac):

Dyma fersiwn "The Big Roar", felly fersiwn newydd, yr un â rhan offerynnol wych:

Dyma fersiwn acwstig hyfryd, ac ychydig o'r Gymraeg!

A "Chwyrlïo" ei hunan! Roeddwn yn ceisio ysgrifennu'r geiriau heddiw, pan oeddwn yn gwrando ar y gan. Ac roedd hyn yn eithaf llwyddiannus, dim ond ychydig o gamgymeriadau a wnes i a chwpl o eiriau fy mod heb eu deall/clywed) (des i o hyd i'r geiriau ar ôl imi orffen fy ngwaith fy hun, da, achos wnes i hyn ar fy mhen fy hun. A dwi mor falch ohonaf :))


Dyma ni, diolch am ddarllen (a gwrando!)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz