środa, 29 lutego 2012

Sut i ddechrau?

Ces i ysbrydoliaeth enfawr ddoe i ddechrau ysgrifennu pethau yn y Gymraeg. Dwi'n credu mai ffordd dda i ymarfer f'iaith byddai hon. Hoffwn weld gwelliant o ran fy sgiliau ar ôl imi fod yn (ceisio) ysgrifennu am ychydig o amser. Fyddai'n bosibl? Gawn ni weld os bydd cyfieithu meddyliau Pwyleg i'r Gymraeg yn hawdd neu yn anodd iawn!

Dwi'n gobeithio gallwn gyhoeddi pethau yn rheolaidd, mae popeth yn dibynnu ar fy mhrifysgol ac amser sydd gen i. Pob lwc imi, felly ;)

Hwyl am y tro!