poniedziałek, 25 lutego 2013

Cam o'r Tywyllwch

Helo bobl, jest cofnod byr iawn i roi gwybod i chi am raglen newydd ar Radio Caerdydd, sef Cam o'r Tywyllwch. Rhaglen gan Gwenno Saunders a chriw label Peski ydy hi, ac mae'r cyflynwyr yn trafod (yn y Gymraeg!) cerddoriaeth amgen, electronig ac arbrofol o Gymru a thu hwnt.
Mae'r rhaglen ymlaen ar nosau Iau (8-10 yh), ac wedyn, os oes rhywun wedi ei cholli, wedi'i phostio fan hyn: Cam o'r Tywyllwch. Dim ond dwy raglen a chafodd ei chyflwyno hyd yn hyn, ond dwi'n gobeithio am ei llwyddiant, mae'n ddiddorol darganfod cerddoriaeth newydd, bob tro!

sobota, 23 lutego 2013

Corquiéu


Heddiw, roeddwn i'n tyrchu drwy restr artistiaid Ewropeaidd sy'n creu eu cerddorieath mewn ieithoedd lleiafrifol. A des i o hyd i fand o'r enw Corquiéu, sy'n chwarae cerddoriaeth draddodiadol yn yr Astwrieg.

Mae'r Astwrieg yn agos iawn i Galisieg a Sbaeneg. Dydy hi ddim yn iaith swyddogol, ond mae tua hanner miliwn o bobl yn medru ei siarad (yn cynnwys bach mwy na 100 mil o siaradwyr brodorol).

Dyma ddolen i'w proffeil swyddogol ar YT: Corquiéu, dwi'n wir gobeithio y gwnewch chi fwynhau eu cerddoriaeth cymaint a fi, roedd y darganfyddiad yma'n hollol annisgwyl i mi!

czwartek, 21 lutego 2013

Noson sgwrsio

Roedd gynnon ni noson sgwrsio arall neithiwr. Un noson braf yn rhagor, fel arfer!

Y tro yma, roedd fy ffrind yn siarad am ei brofiadau yn Llydaw, am ddysgu Llydaweg, gwella ei Ffrangeg, am bobl a oedd yno, am neuaddau myfyrwyr ayyb. Rhaid i mi gyfaddef iddo fynd trwy eithaf llawer o bethau tra yn Llydaw, ond yn gyffredinol ymddengys Erasmus yn ddeniadol iawn i mi. Bechod na fydd gen i gyfle ceisio mynd fy hun, dwi'n (mewn theori) graddio o'r brifysgol eleni...

Ond ta beth. Un peth arall oedd adroddiad fy ffrind arall a aeth i Gymru am un diwrnod a hanner dwy wythnos yn ol. Roedd ganddi anturiaethau hefyd! Unwaith, cafodd ei chloi tu mewn parc ynghanol Caerdydd cyn bump o'r gloch yn y prynhawn (gwallgof!); yn ffodus iddi, roedd heddlu ar wyliaduriaeth a chafodd ei hachub gan un ohonynt (sy'n medru Cymraeg!) Yn lwcus, doedd dim rhaid iddi neidio trwy'r giat, fel y roedd i un o'm ffrindiau eraill, a chafodd o ei frifo yn ei goes.  Diwedd da i stori (yr un ddiweddaraf, wrth gwrs!)

Ac un pwnc arall oedd math o gynhadledd ffantasi/ffuglen wyddonol a gynhelir ym mis Mawrth ym Mhoznań. Mae gan dri neu bedwar o'm ffrindiau cyflwyniad yno, ac bydd dau ohonynt yn cymharu'r Gymraeg efo'r Sindarin, iaith ellyllon Tolkien. Bydd yn rhaid i mi eu gweld. Llynedd, roedd eu darlith am y Gymraeg yn boblogaidd dros ben, doedd dim digon o le i bawb a oedd yn bwriadu eu gweld! Ac wnaeth dair merch ymuno ag Adran Geltaidd o'i herwydd. Da iawn, gyfeillion :)

Iawn, y tro nesaf byddaf yn ysgrifennu am Ddiwrnod Dewi, hwyl am y tro!

piątek, 15 lutego 2013

Can i Gymru 2013

Ydach chi'n gwylio'r rhaglen hon? Mewn gwirionedd, doeddwn i ddim yn ei dilyn o gwbl tan eleni, dwi'm yn gwybod bron a dim byd amdani, a dwi'n nabod dim ond un ennillydd, ac wedi clywed dim ond sawl can o blith y digwyddiad.

Ond rywsut neu'i gilydd, dwi wedi ymddiddori fy hun yn Can i Gymru 2013, dwi wedi clywed pob un o'r caneuon sy'n cystadlu (ar gael fan hyn: Can i Gymru 2013), ac mae rhaid i mi ddwued fy mod i'n hoff iawn ohonyn nhw i gyd! Maen nhw'n swnio'n ddiddorol ac amrywiol iawn, byddai gen innau broblem i ddewis dim ond un sy'n orau (ar hyn o bryd mae gen i ddau fferfryn - "Mynd i Gorwen Hefo Alys" ac "Aur Ac Arian", ond mae'r gweddill yn hynod o agos). Mae'r digwyddiad yn fyw ar Fawrth 1af, felly fydda i ddim yn ei wylio beth bynnag (dathliad Diwrnod Dewi ym Mhoznań), ond dwi'n gobeithio cai pob un a fydd bob hwyl a sbri. A phob lwc i'r cystadleuwyr!

wtorek, 12 lutego 2013

Spotify yng Ngwlad Pwyl!

Mae gen i newyddion gwych: o'r diwedd, mae Spotify ar gael yng Ngwlad Pwyl (ers tua chwech awr ;)) Dwi mor falch oherwydd hynny, bellach fyddai ddim angen i mi gynllwynio er mwyn ei ddefnyddio! Dwi'n cofio defnyddio dirprwy a chael llawer o drafferth i gysylltu a'i ddefnyddio, sydd ar ben rwan. (Wel, fod yn onest, yn ddiweddar roedd fy Spotify yn meddwl fy mod i ym Mhrydain o hyd, a doedd yna ddim problem i wrando, ond i mi mae'n llawer mwy cyffyrddus cael fersiwn fy hun). Ac mae Spotify yng Ngwlad Pwyl yn rhad iawn: dim ond tua pum pund y mis am y fersiwn gorau!

Dwi'n hoffi'r gwasanaeth hwn: pan oeddwn yng Nghymru, roeddwn i'n gallu gwrando ar lawer o albymau Cymreig (ac eraill, wrth gwrs) sydd ddim ar gael i rywun sy'n gorfod arbed cymaint o arian ag sy'n bosib, a phopeth yn rhad ac am ddim, hyd yn oed heb fersiwn premium neu unlimited. Hefyd, mae'n hynod o ddefnyddiol wrth ystyried gwasanaeth arall o'r enw last.fm: mae'n galluogi scroblio (sgroblio, sgroblo, scroblo, sgroblan?) cerddoriath yn syth i'm cyfrif. A does dim rhaid i mi lawrlwytho unrhywbeth mwyach, felly dwi'n falch iawn o hynny hefyd!

Mi wna i ddechrau defnyddio Spotify Pwylaidd cyn gynted a phosib, yn bendant!