sobota, 26 stycznia 2013

Dathliad Diwrnod Santes Dwynwen ym Mhoznań a'r tywydd

Pam ddylai rhywun ddathlu gyda Folant diflas os gallai wneud yr un peth ar Ddiwrnod Santed Dwynwen, mis ynghynt? Yn dilyn y meddwl yma, wnaeth rhan o Adran Geltaidd gyfarfod mewn un o dafarndau ym Mhoznań i ddangos eu cymorth i'r Santes hon a'i brodyr a chwiorydd NIFERUS (63?!).

Yn anffodus, doedd yna ddim digon o bobl i wneud dim byd mwy na siarad, ond, fel y gwyddwch, mae hynny'n ddigon diddorol yn ei hun. Ac felly, mi wnaethon ni dreulio bron a phedwar awr yn sgwrsio am bopeth a mwy, fel cerddoriaeth, cariadon tramor, gwneud sigarets, tywydd yng Nghymru, fy nheulu, brwydr y ddwy ddraig ar Henfarchnad ym Mhoznań ayyb.

Rydyn ni wedi cynllunio (neu gynllwynio) pwnc y cyfarfod nesaf hefyd: dysgu'r Bwyleg i'n hathrawon (rhagflas: wychowały mnie wilki = cefais fy magu gan fleiddiau) Maen nhw'n gwneud yn eithaf da yn barod yn fy marn i, maen nhw'n dda iawn at ailadrodd pethau :)

Ac wedyn, yn hwyrach, es i'n ol adref, ac roedd y tywydd mor braf! Roedd yn oer iawn iawn, ac roedd yn bwrw eira, felly roedd yr eira yn sgleinio yn yr awyr ac ar balmentydd. Doedd yna ddim gwynt, felly wnaeth yr eira aros ar geinciau, yn eu gwneud yn wyn (ac maen nhw fel hyn o hyd, pan dwi'n sbio drwy'r ffenestr). Golygfa hyfryd!

Dyma gwpl o luniau i chi [os nad oes gennych chi ots o ran eu cyflwr gwael], doedd gen i ddim cyfle i'w tynnu yn ystod y cyfarfod, ond hoffwn i chi weld ychydig bach o wyndra Poznań :)
czwartek, 10 stycznia 2013

Atgofion Gig 50

Yn ddiweddarach, mi gefais gyfle i wylio ffilm am Gig Hanner Cant a oedd ar gael ar S4C ar ol y digwyddiad.

Roedd hi'n mor braf i hel atgofion (am bump awr!), gweld yr hyn a welais am amser hwnnw (yn cynnwys fi fy hun weithiau - eithaf doniol ;)) ond hefyd sawl artist a band nad oeddwn yn gallu eu gweld (oherwydd iddynt fod yn perfformio yn ystod cyngerddau eraill) neu benderfynais beidio (a dwi'n difaru rwan!)

Unwaith eto, mae'n rhaid i mi sylwi i'r gig fod yn anhygoel, ac mai anrhydedd a braint mawr oedd ei mynychu a chael cyfle i ddathlu (os oes bosib dweud hynny heb fod yn Gymraes!)

Gad i ni obeithio bydd y Gymdeithas yn gweithio'n llwyddiannus eleni, ac er diffyg canlyniadau delfryddol y Cyfrifiad, gwnaith yr Iaith gryfhau ei hun yn raddol.

Ac, yn llai o ddifri, gobeithio y wnaith y Gig enill ei Gwobr Selar! :)

niedziela, 6 stycznia 2013

Dysgu'r Gernyweg?

Roeddwn i'n meddwl am hynny ers tipyn o amser, ond ddoe, o'r diwedd, penderfynnais ddechrau dysgu'r Gernyweg. Beth ydw i'n gwybod am yr iaith hon?

Mae hi'n dod o'r un gainc o ieithoedd Celtaidd fel y Gymraeg, ac maen nhw'n debyg i'w gilydd o ran gramadeg, geirfa (ac mwy neu lai - seineg). O'r hyn a glywaf (fel lleygwraig), dywedwn bod y Gernyweg yn swnio fel cymysgiad o'r Gymraeg a'r Llydaweg, felly yn eithaf diddorol!

Os nad ydw i'n anghywir, bu siaradwr brodorol olaf yr iaith farw ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg (ar ol canrifoedd o leihau yn rhif o siaradwyr y Gernyweg), ac roedd yr iaith wedi marw am sbel, ond llwydodd pobl frwydfrydig drosti i'w hatgyfodi (yn defnyddio recordiadau o bobl yn siarad, ond hefyd fynonellau o'r Canol Oesoedd. O ganlyniad, mae yna sawl fersiwn o'r 'safon' ar hyn o bryd). Dwi'n credu bod rwan mwy a mwy o bobl gyda'r Gernyweg fel eu hiaith gyntaf, a dydy'r iaith ddim wedi marw bellach gyda sawl mil o bobl yn ei defnyddio.

[Plis, cywirwch fi os ydw i wedi dweud rhywbeth hollol anghywir uwchben!]

Ac felly, dwi wedi cofrestru i gampws digidol sy'n berthyn i un o brifysgolion yng Nghernyw, gan obeithio y bydd fy medr i siarad Cymraeg o ddefnydd wrth dysgu'r Gernyweg, ac y byddaf yn gallu ei defnyddio'n weddol dda ar ol bach o waith caled!

Os oes gennych chi unrhyw gyfeiriadau neu hodffech rannu eich profiadau (os ydych yn neu wedi dysgu'r Gernyweg), rhowch wybod i mi, byddaf yn fwy na bodlon i'w darllen nhw :)