czwartek, 8 marca 2012

Noswaith Iau, gartref...

Dwi'n cael fy recordio eto, yfory! Pwy a fyddai'n disgwyl byddaf mor fodlon i wneud areithiau cyhoeddus yn wirfoddol? Ond dwi'n credu mod i wedi penderfynu oherwydd hoffwn ddweud pa mor arbennig ydy'r iaith imi ar hyn o bryd.

Dwi'n cofio fy nheimladau ar ôl dosbarthau Cymraeg cyntaf ym mhrifysgol. Dwi'n cofio ein gwrando ar y gân 'International Velvet' gan Catatonia. Es i ar goll ar unwaith ar ôl 'Deffrwch Cymru..." (dau air cyntaf)! Mae'n swnio'n eithaf doniol rŵan, ond doeddwn ddim yn chwerthin bryd hynny. (Wel, efallai ychydig.) Hefyd, dwi'n cofio dysgu ymadroddion Cymraeg fel: Allech chi ddweud hyn eto? neu Allech chi siarad yn fwy araf? Pan glywais fy athro eu ynganu ar y tro cyntaf, roeddwn meddwl ei fod o'n tagu: gormod o 'ch', 'll' ac yn y blaen. Dywedodd un o'm ffrindiau mai iaith y bwrdd ydy'r Gymraeg: mae pobl yn gwneud synau fel 'ma wrth fwyta! Wel, dwi'n amau roeddwn defnyddio ymadroddion a enwyd eisoes yn ystod y flwyddyn gyntaf o gwbl beth bynnag. Ond maen nhw'n brydferth, wrth gwrs. Wedyn, pan oedd fy Nghymraeg yn datblygu, roeddwn yn cael llawer o hwyl wrth geisio cynnwys pethau roeddwn wedi'u dysgu i mewn brawddegau hirach (roedden nhw'n hir yn ystod y flwyddyn gyntaf!), fel Allet ti warchod fy nionyd?


Yn ystod yr ail flwyddyn, roeddwn yn hoff iawn o arddul uwch a ffurfiau fel gwnaf,  rydym neu iddynt. Dwi'n dal eu defnyddio, ond roedden nhw'n rhywbeth newydd sbon imi bryd hynny. Ar wahân i'r iaith, fod bynnag, clywais un o'm hoff artistiaid Cymreig ar y tro cyntaf yn ystod yr ail flwyddyn, sef Elin Fflur. Boddi oedd fy mhrofiad Elin cyntaf ac... wel, dwi'n ei hoffi tan heddiw, mae ei cherddoriaeth yn arbennig fawr iawn imi.

Roedd y drydedd flwyddyn yn anturiaeth hefyd. Roeddwn yn dechrau siarad efo pobl (neu, o leiaf, yn cesio siarad), dechreuais wrando ar gerddoriaeth Gymraeg yn rheolaidd. Des o hyd i sawl band diddorol iawn, ond mae'n rhaid imi ddweud bod hyn yn andros o anodd i ddod o hyd i'w caneuon ar y We! Oni bai i'm athrawon a phobl sy'n rhannu cerddoriaeth ar lein, fydd 'na ddim modd imi wybod amdanynt! Dwi'n gobeithio bydd 'na gyfle i bandiau Cymreig ddod yn fwy adnabyddadwy o gwmpas y byd.

Yn y flwyddyn academaidd hon, dechreuais ddarllen llenyddiaeth yn yr iaith Gymraeg. Wel, mae'n rhaid imi ddweud bod synnwyr digrifwch arbennig gan bobl o Gymru. Ond dwi'n ei hoffi! Fel enghraifft, pwy arall ond Angharad Tomos a fyddai'n falch i ysgrifennu am ffrindiau sy'n cario eu cyfaill marw i gopa yr Wyddfa ar elorwely? Beth bynnag, mae'r Gymraeg yn gwneud llenyddiaeth swnio fel cerddoriaeth yn hytrach na llenyddiaeth ei hunan! Hefyd, dwi'n cael cyfle i siarad yn fwy aml a gobeithio gallwn ddod yn siaradwraig rhugl (neu, o leiaf, yn eithaf rhugl) wrth i amser fynd ymlaen ac imi ymarfer...

Wel, dwi wedi rhoi disgrifiad byr o'm profiadau â'r iaith a'i dysgu. Dwi'n credu mae hyn yn ddigon ar hyn o bryd, ond nid y diwedd, siŵr o fod!

Hwyl am y tro.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz