środa, 21 marca 2012

Dim byd arbennig

Iawn, mae'r gwanwyn wedi dod yn swyddogol erbyn heddiw. Ond dydy'r tywydd ddim yn ardderchog fel roedd yn ystod y cwpl o ddyddiau diwethaf. Mae'n eithaf oer tu allan! Wel, o leiaf dydy hi ddim yn bwrw glaw (neu eira).

Mae 'na draddodiad yng Ngwlad Pwyl ar gyfer heddiw, sef diwrnod cyntaf y gwanwyn ac mae llawer o ddisgyblion yn hoff iawn ohono. Yn y bôn, maen nhw i chwarae triwant. Tybed os oes ‘na unrhyw beth tebyg yng ngwledydd eraill. Dwi erioed wedi meddwl am hyn o’r blaen. Bydd yn ddiddorol meddwl bod ‘na gytundeb cudd cyffredin gan bobl ifanc ac maen nhw i gyd yn methu ddod i’w hysgolion pan ddaw’r diwrnod arbennig hwn. Wel, dechreuais meddwl amdana innau, dwi erioed wedi chwarae triwant pan oeddwn yn ysgol! Mae’n eithaf rhyfedd, onid ydy? Dylai pethau fel ‘ma fod yn normal… Beth bynnag, dydy chwarae triwant ddim yn yr peth rŵan, does dim ots os bydd myfyriwr/ myfyrwraig yn mynychu gwersi neu beidio. Mwy neu lai, o leiaf.

Iawn, digon o bethau triwant. Tybed sut i ddathlu dyfodiad y gwanwyn a does gen i ddim syniad da. Efallai gallwn feddwl am rywbeth arbennig ar ôl fy ngwers Wyddeleg heddiw? Gallent fod yn ysbrydoledig!

Hwyl fawr i bawb, ac mwynhewch y diwrnod hwn!


__________________________________________________________________________

Ie, jest fel roeddwn yn disgwyl: daw syniadau gorau yn ystod gwersi Wyddeleg: aeth fy ffrind a finnau i far llysfwytaol ac yfon ni goctel ffrwythaidd er mwyn dathlu'r gwanwyn. Ffordd dda iawn, yn fy marn i :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz