czwartek, 20 września 2012

Ffarwel i Gymru

Iawn, pawb, amser i mi fynd yn ol i Wlad Pwyl (ddydd Sadwrn yn nesau!). Dwi ddim yn fodlon oherwydd hynny, ond dyna sut mae pethau'n mynd...

Diolch i bob un ohonoch chi a oedd yn darllen yr hyn a ysgrifennais i tra yng Nghymru, dwi'n gwerthfawrogi hynny! Mi wna i sgwennu eto mewn cwpl o ddyddiau, ar ol i mi ddod yn ol i'm gwlad innau.

Hwyl fawr i chi i gyd am tro!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz