środa, 26 września 2012

Be dwi'n cofio o Gymru? rhan 2

- cwpanau plastig o gwrw- fel ydych chi'n cofio, roeddwn i yn y fan a'r lle yn ystod cyngerddi Hanner Cant a Gwyl Gwydir. Ac fy mhrif gof ar wahan i'r gerddoriaeth ydy miloedd o gwpanau o gwrw ym mhob man. Oherwydd nad ydw i'n yfed llawer, roedd gweld cymaint o gwpanau gwag yn gorwedd ar y llawr yn dipyn o sioc i mi ;)

- y mor- roeddwn i ar lan y mor yn Aberystwyth llawer o lawer o weithiau, bob tro roeddwn i'n wrth fy modd cerdded o'm fflat i (ychydig tu allan o Aber) i adfeilion y castell, ac wedyn drwy'r Promenad i ochr draw y traeth i'r clogwyn. Ac wedyn yn ol (weithiau ar y bws, dwi'n eithaf diog!). Roeddwn i'n hoffi sbio ar y mor, ar y tonnau, ar ei liwiau amryliw, weithiau glaswyrdd, weithiau llwyd, ac weithiau glas tywyll. Mae pob darnyn o'r mor/ eigion mor brydferth!

- y Llyfrgell Genedlaethol - adeilad diddorol iawn o'r tu mewn a'r tu allan! Cyn i mi ddod i Gymru, darllenais 'Y Llyfrgell', a chael blas ar lefydd ynddi a gerllaw, wedyn roeddwn i'w harchwilio'n raddol yn ystod taith o'i chwmpas a'm hymchwiliadau personol. Lle braf iawn ydy'r Llyfrgell, gydag awyrgylch hamddenol yn y Stafell Ddarllen, ac mae llawer o bobl anhygoel o gyfeillgar yn gweithio yno. Roeddwn i'n mwynhau fy amser yn yr adeilad, a dwi'n siwr byddai'n ei methu!

- Ynys Mon - cefais gip ar yr Ynys tra yng Nghaernarfon ond doeddwn i ddim yn gallu ymweld a hi (peth dwi'n ei ddifaru!). Dwi'n cynllunio archwilio'r ynys pan bydda i'n ol yng Nghymru (cyn gynted a phosib...), yn enwedig Llyn Awel yn ei chanol. Mae'n edrych yn neis!

- bryniau a dringo - roedd y lle lle roeddwn i'n byw yn sefyll ar y bryn (11* o'r un ochr a 16* o'r ochr arall), hefyd un ar y ffordd i'r Llyfrgell. Ar y dechrau roeddwn i'n dringo a'r gwynt yn fy nwrn, ond wedyn BRON a hedfan i fyny :) Ac roedd yna gymaint o bryniau yn yr ardal! Gan i mi wneud llawer o gerdded a dringo, roeddwn i'n gallu bwyta ychydig mwy o felysion. Cymerais y mantais yma ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz