czwartek, 5 lipca 2012

Sylwadau ychwanegol

Dechreuais feddwl fy mod heb son am ddoe o gwbl, ac roedd bryd yma yn arbennig o hwyl hefyd! Wel, yn y bon, roedd gennym ddiwrnod rhydd, felly penderfynnon beidio a gwneud dim byd yn ystod y dydd. Arhosom gartref ac roeddem yn ymlacio.

Ond roedd noson (a rhan fach o nos) yn hwylius iawn: cawsom wahoddiad i'r Llew Du gan ein hathrawes Gymraeg, ac ar ol eistedd fan yma am ychydig a siarad (trodd allan bod un ferch o Wlad Pwyl sy'n siarad Yr Iaith yn gweithio yno; ac roedd hi yn y Llew Du neithiwr, pa cyd-digwyddiad! Cawsom ni sgwrs braf, ond byr iawn, roedd rhaid iddi weithio, a rydym yn mynd i'r Llew yn fuan, dydd Sadwrn, efallai), aethom am dro i'r eigion. Roedd tywydd mor neis, ac roedd y machlud yn ardderchog: wnaeth i'm ffrind dynnu llawer o luniau. Ac, o'r diwedd, roedd gennym gyfle siarad Cymraeg ar y stryd, gobeithio gallwn glywed mwy o'r Iaith yn ystod misoedd canlynol!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz