poniedziałek, 11 czerwca 2012

Arholiadau, dwirnod un


Da iawn yn wir, mae’r diwrnod cyntaf arholiadau wedi dod i ben, roeddem i ysgrifennu traethawd heddiw, ac roedd yna ddewis rhwng dau opsiwn: un dadleugar (argumentative?) ac un esboniadol (expository?). Teitl yr opsiwn cyntaf oedd “Dylai gwledydd y gorllewin ofni ehangu dylanwadau Tsieineaidd ynglŷn a gwleidyddiaeth a economi?”, ac yr ail opsiwn: “Beth gallai llywodraeth wneud er mwyn rhoi cymorth i rieni wrth fagu plant?” Oherwydd doeddwn i ddim yn ysgrifennu traethodau esboniadol ers tua dwy flynedd, penderfynais am Tsieina. Fel efallai rydych yn cofio, dwi wedi sôn am fy mhroblemau wrth greu pethau yn y Saesneg eleni, ond diflannon nhw y tro yma! Creais gynllun ac wedyn ysgrifennu draethawd o fewn tua awr a hanner, felly gwyrth a ddigwyddodd? Bod yn onest, dwi’n gobeithio nad ydy hyn yn golygu fy mod wedi creu rhywbeth gwarthus, mae’n ymddangos iddo fod yn rhy hawdd, onid ydy? Rhag ofn, fyddaf ddim yn disgrifio beth ysgrifennais amdano, mae'n well gen i aros, gobeithio’r gorau a pheidio a phoeni!

Beth bynnag, dwi’n fwy nerfus o achos yfory, mae rhan ramadegol yn aros amdanaf... Yn y cyfamser, dwi’n ceisio edrych ar fy llyfrau gramadeg ac ymarfer strwythurau mwyaf cymhleth. Felly: peidiwch ag anghofio i groesi eich bysedd yfory! A diolch ymlaen llaw J

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz