czwartek, 21 czerwca 2012

Llwyddiant

O, dwi mor falch i ddweud fy mod wedi llwyddo yn fy arholiad Saesneg llafar. Ac arholiad olaf o’r math yma fy mywyd oedd hwn, felly, boddhad dwbl sydd arnaf ar hyn o bryd! (A diolch byth am hyn, doeddwn i ddim yn hoffi arholiadau llafar Saesneg. O gwbl!)

Yn ei ystod, roeddwn yn siarad am unfathiant cenedlaethol, a sut mae pobl dramor yn canfod Gwlad Pwyl a phobl y wlad. Hefyd, ceisiais egluro ym mha ffordd bydd pobl Gwlad Pwyl colli eu unigrywdiaeth wrth iddynt gymryd drosodd patrymau gwledydd eraill ynglŷn a sioeau ar y teledu ac ymddwyn yn gyffredinol. Pwnc nad oeddwn yn hoff iawn ohono, felly es i ar goll a dechrau ailadrodd yr un peth, ond efallai roedd y rhai a oedd yn gwrando arnaf wedi blino llwyr, felly ni sylweddolon nhw. A pheth pwysicaf ydy’r ffaith imi lwyddo. Diolch i bobl garedig y comisiwn!

Rŵan, yr unig peth bydd yn rhaid imi ei wneud ydy dysgu’n galed ar gyfer Astudiaethau Ewropeaidd, mae gen i lawer o bynciau gwahanol i wybod amdanynt, a dim ond cwpl o ddyddiau i gaffael gwybodaeth hanfodol. A pe llwyddwn yn yr arholiad yma hefyd, gallwn aros yng Nghymru am dri mis heb broblem. (Cyffro!)

Diolch i bawb a oedd yn groesi eu bysedd, mae arnaf un i chi i gyd, yn enwedig pe byddech mor garedig i wneud hyn unwaith eto ddydd Mercher!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz