wtorek, 12 czerwca 2012

Arholiadau, diwrnod dau


Iawn, dwi’n dal i fyw ar ôl y rhan ramadegol, diolch byth! A beth gallaf ei ddweud? Pan oeddwn yn ysgrifennu, meddyliais: ‘pa mor hawdd! Pam?’ Ac yn wir, doeddwn i ddim yn disgwyl byddwn yn gallu mynd trwy’r holl arholiad mor gyflym! Yn gyffredinol, roeddem i newid strwythurau brawddegau, meddwl am eiriau, cywiro gramadeg ayyb. Hwyl a sbri J Ond wedyn, gwnes i gamgymeriad o’i drafod â’m ffrindiau. A dwi wedi darganfod bod gennym lawer o atebion gwahanol, felly dwi ddim yn sicr am iddo fod yn hawdd bellach, dwi wedi dechrau meddwl am holl gamgymeriadau chwerthinllyd fy mod wedi’u gwneud. Dwi ddim yn gallu helpu fy hun!

Ond beth bynnag, dwi’n nerfus cyn dydd Mercher, dwi’n credu mai y diwrnod hwn bydd gen i fy arholiad llafar. Ac mae pob un ohonynt yn hunllef arteithiol imi, dwi’n jest methu trafod pethau yn y Saesneg! Ond gawn ni weld sut mae o, efallai bydd pawb a fydd yn gwrando amdanaf yn ddigon garedig i gael imi lwyddo, pwy a ŵyr? Peidiwch ag anghofio am groesu eich bysedd unwaith eto!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz