sobota, 1 grudnia 2012

Andrzejki (Diwrnod Sant Andreas) yng Ngwlad Pwyl: traddodiadau

Dwi'n gwybod mai ddoe a oedd yr Wyl, ond efallai byddwch yn cymryd diddordeb mewn dysgu sut byddai Pwyliaidd yn ei dathlu: yn bennaf yn y gorffennol, ond mae rhai o bobl yn wneud hynny o hyd.

Felly, y peth sy'n  mwyaf adnabyddus yng Ngwlad Pwyl ydy arllwys cwyr drwy dwll clo i ddwr oer mewn powlen. Wedyn, ar ol i'r cwyr galedi, byddai pobl yn edrych ar siapau a cheisio darllen eu ffawd. Llawer o hwyl a sbri, yn enwedig i blant!
ffynhonnell: http://gs.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2012/11/Lanie-wosku.jpg

Un arfer arall fy mod yn gwybod amdano ydy dweud ffortiwn wrth dynnu croen afalau (neu ffrwythau eraill). Ar ol pilio'r ffrwyth, byddai rhaid i un taflu'r croen dros ysgwyd a gwirio os ydy o wedi gwneud siap unrhyw lythyren. Yn ol yr arfer, dyna lythyren gyntaf enw ei g/chariad dyfodol.

Ac yr un olaf o'r rhain mwyaf amlwg ydy 'ras esgidiau' (f'enw innau): mae merched- sydd eisiau gwybod pa un ohonyn nhw byddai'n priodi'n gyntaf- yn sefyll eu hesgidiau mewn rhes, ac mae'r person sy'n olaf yn symud ei hesgid i ben y rhes, ac wedyn yr olaf ond un ayyb. Ac yn y diwedd, byddai'r ferch y bydd ei hesgid yn cyrraedd y trothwy'n gyntaf, yn priodi cyn pob un arall.

Tybed a oes gan y Gymry unrhyw arferion tebyg?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz