środa, 11 kwietnia 2012

Fy Mhasg i eleni

Tybed sut gallai dyddiau fod yn dawel ac yn brysur ar yr un pryd. Oherwydd roedd fy wythnos ddiwethaf fel yma: er roedd gen i lawer o amser sbâr, roedd gen i gyfle i ymlacio, i wneud beth bynnag roeddwn ei eisiau, roedd yn rhaid imi weithio yn eithaf galed! Roeddwn yn siopa o leiaf tair gwaith y dydd, roeddwn yn glanhau fy nhŷ, fy ystafell (gwaith caled dros ben!), roeddwn yn helpu paratoi bwyd, ac roedd yn rhaid imi fynd i’m gwaith go iawn hefyd... Llawer o bethau i’w gwneud!

Beth bynnag, doedd ‘na ddim brys go iawn (wel, roedd amser yn brysur iawn, iawn yn ystod dau ddiwrnod cyn y Pasg, ond fel arall...), felly roeddem gallu gwneud pethau â phleser go iawn (ar wahân i lanhau, wrth gwrs). Felly: roeddem wedi paratoi saladau blasus, fel yr un efo cig iâr, olewydd, letys, ciwcwmbr, a saws garlleg wedi’i gymysgu â iogwrt. Hefyd, roedd fy mam a chwaer wedi pobi cacen gaws ac un gacen arbennig efo hufen fanila a’r blas advocat. Yn anffodus imi, dwi wedi addo i beidio â bwyta pethau melys i fis Mehefin. Felly, doeddwn i ddim wedi eu bwyta. Bechod! Nôl i bethau normal i’w bwyta: roeddem yn bwyta bigos ardderchog gan fy mam. Argymhellaf y bwyd hwn i bawb (gallai fod efo neu heb gig, felly dylai llysieuwyr fod yn fodlon i’w fwyta hefyd!).

Wrth gwrs, nid yr amser bwyta yn unig ydy’r Pasg. Ymwelom â’n ffrindiau a theulu ni hefyd. Yn gyntaf, aethom i ffrind fy mam, fy modryb a’i merch. Dwi’n hoffi mynd i’w tŷ yn fawr iawn, roedd fy mam a’m modryb yn ffrindiau â’i gilydd ers degawdau, o leiaf chwarter cant o flynyddoedd a dwi innau a’m chwaer yn ffrindiau efo’i merch o’m genedigaeth. Dan ni’n cael hwyl a sbri bob tro rydyn ni’n ymweld â’i gilydd.

Wedyn, ddydd Llun, aethon ni i’m nain a thaid i ymweld â gweddill y teulu. Yn anffodus, dim ond un cefndir a oedd yno. Mae gen i dri ohonynt, ond dwi ddim yn cael llawer o gyfleoedd i’w gweld y dyddiau hyn, er eu bod nhw’n byw ym Mhoznań. Ychydig yn rhyfedd, onid ydy? Ond fel arall, roedd ein ymweliad yn eithaf bleserus. Roeddem yn siarad, yn chwerthin ac yn cael amser da, dwi’n credu. Trueni na chawsom gyfle i fynd am dro, ond doedd y tywydd ddim yn gyfeillgar iawn ac rydyn ni i gyd yn hoffi cynhesrwydd yn fawr iawn.

Mae’r Pasg wedi dod i ben. Yn rhy gyflym imi, felly dwi’n edrych ymlaen i’r gwyliau nesaf!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz