czwartek, 30 sierpnia 2012

Caernarfon, ia?

Ar ol imi fwriadu mynd i'r Gogledd, ces i'r fath gyfle ddoe, ac es i i Gaernarfon a'm ffrindiau. Cyn imi fynd, roedd yn rhaid imi wneud ymchwil fach, a dyma beth glywais i: prin iawn gallet glywed Saesneg ar strydoedd; mae yna gymaint o bethau i'w gweld; lle hyfryd dros ben ydy Caernarfon. Dywedodd rhagolygon tywydd y Bib: bydd yna lawer o haul, paid a phoeni!. Ac ar ol i'r drip dyma beth welais i:

-MAE yna gryn dipyn o bobl sy'n siarad Yr Iaith ar strydoedd, mewn siopau (criw hyd yn oed, peth eithaf anarferol yn fy lle innau). Dwi wedi gweld sawl grwp o bobl yn sefyll yn rhywle a siarad a'i gilydd yn y Gymraeg. Hefyd, peth mwyaf annisgwyl, mae cymaint o blant sy'n siarad Cymraeg, hyd yn oed pan y maent ar eu pennau eu hunain! Ac maent yn gorddefnyddio "..., ia?", ond does dim waeth gen i, dwi'n hoff o hwnnw :) Ac mi ges i gyfle i gynnal sgwrs go hir yn siop lyfrau am un o lyfrau hoffwn ei ddarllen un diwrnod, sef 'Twenty Thousand Saints'. Ar ol imi glywed barn merch y siop, credaf mai llyfr teilwng ydy hwn :) Ond yn ol at ieithoedd, dwi wedi clywed gormod o Saesneg yn fy marn i. Efallai doedd gen i ddim digon o lwc?

- Ynglyn a sightseeing (beth ydy'r gair?), wel... Wnes i fwynhau yr hyn a welais, ond, mewn gwirionedd, doedd yna ddim llawer i'w weld. Roeddwn yn hoff o'r castell (gwelwyd o tu allan) a'r Hen Dref a'i hadeiladau, nifer o siopau a ffyrdd cul. Mwynheuais y parc a'r 'traeth' (gan welais i Ynys Mon), ond beth arall sydd? Bydd yn rhaid imi fynd yno eto yn y dyfodol, efo arweinydd y tro yma!

- Ac mae'n rhaid imi ddweud bod rhagolygon y tywydd yn dweud celwyddau. Cawsom ein croesawu gan storm go iawn gyda mellt, taranau, glaw trwm a'r gwynt ofnadwy! Ond yn ffodus, daeth popeth i ben mewn awr ar y mwyaf. Ac roedd gweddill y diwrnod yn eithaf pleserus a heulog (o dro i dro).

Felly, ar y cyfan dwi'n hapus o'r cyfle yma i fynd i Gaernarfon, a hoffwn ymweld a'r lle eto!

A dyma ychydig o luniau fy mod wedi'u tynnu yno.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz