niedziela, 21 kwietnia 2013

Atgofion cefais gan un ffilm

Sgwn i a ydy (neu oedd) "Xena: Warrior Princess" yn boblogaidd yng Nghymru? Roeddwn i'n siarad efo un person o Gymru'n ddiweddar, a doedd hi ddim yn gwybod amdani o gwbl, ond gan bod gan y ffilm gefnogwyr o gwmpas y byd (neu o leiaf dyma beth maen nhw'n honni), roeddwn i'n tybed a oedd "Xena" yn cael ei dangos ar y teledu ym Mhrydain 'nol yn y 90au neu'r 00au?

Dwi'n cofio i mi wylio'r cyfres a ddarlledwyd ar deledu Pwylaidd pan oeddwn yn blentyn. Yn anffodus, dwn i ddim faint oed oeddwn i ar y pryd. Ond dwi'n cofio i Xena fod yn arwres i mi- roeddwn innau a'm chwaer'n chwarae cymeriadau o'r cyfres, smalio taflu'r chakram ayyb... Atgofion melys :)

Yn ddiweddar, dechreuodd un o sianeli teledu yng Ngwlad Pwyl ail-ddarlledu'r cyfres. Wnes i ddechrau ei wylio heb unrhyw reswm arbennig, jest oherwydd imi ei weld o'r blaen. Mewn gwirionedd, dwi'n chwerthin drwy'r amser bron iawn wrth weld beth mae Xena ei wneud wrth iddi ymladd, ei holl neidio a'i chri eithaf gwirion... Ond ar yr un pryd, dwi'n wirioneddol o hoff o'r ffilm, mae gan cymeriadau synnwyr digrifwch, a gall plot swyno weithiau...

Fy nghynllun ar gyfer y misoedd canlynol: gweld pob ran o'r cyfres, mae'n werth chweil :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz