czwartek, 7 marca 2013

"Y Weithred", y canu, y siarad

Neithiwr fe ddaeth yna ddilyniant Gwyl Dewi Sant ym Mhoznań, ac mi gawson ni gyfle i wylio ffilm ddogfenaidd "Y Weithred".

Dwi ddim yn sicr faint ohonoch chi sy'n gyfarwydd efo hi, felly mi wna i roi disgrifiad byr ohoni. Ffilm am Gapel Celyn a Thryweryn ydy hi, a gweithred tri dyn a oedd yn ceisio rhwystro llywodraeth rhag foddi'r Cwm; yn ofer.

Ar y cyfan doedd y ffilm ddim yn rhy ddrwg, ond i mi, doedd dim rhaid i'r cyfarwyddwr daflu cenedlaetholdeb Cymreig i'm hwyneb i. Dwi'n gwybod nad ydy'r geiriau hyn yn swnio'n gyfeillgar, efallai dwi wedi defnyddio rhai sy'n rhy gryf, ond mae fy nheimlad ynglyn a'r ffilm yn anodd i'w hoelio (er fy mod i'n gwybod bod rhywbeth anesmwyth ynddi). Efallai ychydig mwy o gydbwysedd? Gan fod y ffilm yn bwysig i ni i gyd, mae'n dangos bod wir angen gweithredu dros y wlad a'r iaith.

Ar ol i'r ffilm orffen dechreuon ni weithdy canu. Wnaethon ni ganu caneuon fel Cyfri'r Geifr, Sospan Fach, Calon Lan, Dacw 'Nghariad, Carlo (Dafydd Iwan), Dansin Ber (Gwyneth Glyn), Geiban a Be nawni? (Y Bandana) a sawl can Pwyleg. Wedyn bach o siarad efo fy athrawon, a gorffenodd noson hon o hwyl a sbri.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz