piątek, 15 lutego 2013

Can i Gymru 2013

Ydach chi'n gwylio'r rhaglen hon? Mewn gwirionedd, doeddwn i ddim yn ei dilyn o gwbl tan eleni, dwi'm yn gwybod bron a dim byd amdani, a dwi'n nabod dim ond un ennillydd, ac wedi clywed dim ond sawl can o blith y digwyddiad.

Ond rywsut neu'i gilydd, dwi wedi ymddiddori fy hun yn Can i Gymru 2013, dwi wedi clywed pob un o'r caneuon sy'n cystadlu (ar gael fan hyn: Can i Gymru 2013), ac mae rhaid i mi ddwued fy mod i'n hoff iawn ohonyn nhw i gyd! Maen nhw'n swnio'n ddiddorol ac amrywiol iawn, byddai gen innau broblem i ddewis dim ond un sy'n orau (ar hyn o bryd mae gen i ddau fferfryn - "Mynd i Gorwen Hefo Alys" ac "Aur Ac Arian", ond mae'r gweddill yn hynod o agos). Mae'r digwyddiad yn fyw ar Fawrth 1af, felly fydda i ddim yn ei wylio beth bynnag (dathliad Diwrnod Dewi ym Mhoznań), ond dwi'n gobeithio cai pob un a fydd bob hwyl a sbri. A phob lwc i'r cystadleuwyr!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz