niedziela, 6 stycznia 2013

Dysgu'r Gernyweg?

Roeddwn i'n meddwl am hynny ers tipyn o amser, ond ddoe, o'r diwedd, penderfynnais ddechrau dysgu'r Gernyweg. Beth ydw i'n gwybod am yr iaith hon?

Mae hi'n dod o'r un gainc o ieithoedd Celtaidd fel y Gymraeg, ac maen nhw'n debyg i'w gilydd o ran gramadeg, geirfa (ac mwy neu lai - seineg). O'r hyn a glywaf (fel lleygwraig), dywedwn bod y Gernyweg yn swnio fel cymysgiad o'r Gymraeg a'r Llydaweg, felly yn eithaf diddorol!

Os nad ydw i'n anghywir, bu siaradwr brodorol olaf yr iaith farw ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg (ar ol canrifoedd o leihau yn rhif o siaradwyr y Gernyweg), ac roedd yr iaith wedi marw am sbel, ond llwydodd pobl frwydfrydig drosti i'w hatgyfodi (yn defnyddio recordiadau o bobl yn siarad, ond hefyd fynonellau o'r Canol Oesoedd. O ganlyniad, mae yna sawl fersiwn o'r 'safon' ar hyn o bryd). Dwi'n credu bod rwan mwy a mwy o bobl gyda'r Gernyweg fel eu hiaith gyntaf, a dydy'r iaith ddim wedi marw bellach gyda sawl mil o bobl yn ei defnyddio.

[Plis, cywirwch fi os ydw i wedi dweud rhywbeth hollol anghywir uwchben!]

Ac felly, dwi wedi cofrestru i gampws digidol sy'n berthyn i un o brifysgolion yng Nghernyw, gan obeithio y bydd fy medr i siarad Cymraeg o ddefnydd wrth dysgu'r Gernyweg, ac y byddaf yn gallu ei defnyddio'n weddol dda ar ol bach o waith caled!

Os oes gennych chi unrhyw gyfeiriadau neu hodffech rannu eich profiadau (os ydych yn neu wedi dysgu'r Gernyweg), rhowch wybod i mi, byddaf yn fwy na bodlon i'w darllen nhw :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz